Akademia Rachunkowości

Certyfikowane kursy zawodowe z  rachunkowości, finansów i podatków w ADN Akademia. Umożliwiają zdobycie nowego zawodu, jak również podnoszą uzyskane już kwalifikacje.

Nasze kursy prowadzone są przez wysokiej klasy ekspertów.

Zajęcia natomiast charakteryzują się połączeniem  dużej dozy praktyki oraz najwyższym standardem organizacyjnym.

Dla kogo

Kursy księgowości stworzyliśmy tak, aby przyniósł on jak najwięcej korzyści dla osób uczestniczących. To możliwość rozwoju praktycznych umiejętności, poszerzenia swoich kompetencji oraz zdobycia nowego zawodu.

Nasi wykładowcy to eksperci, praktycy z najlepszych spółek oraz profesorowie i doktoranci najlepszych uczelni w kraju.

Gwarantujemy wysoki merytorycznie poziom zajęć co znajduje odzwierciedlenie w opiniach i ankietach z naszych przedsięwzięć.

Oferujemy także kursu rozwojowe dla osób, które zajmują wysokie stanowiska w komórkach finansowo-księgowych.

Nasze kursy

Akademia
Głównego księgowego

Celem kursu jest przybliżenie osobom aplikującym na stanowisko głównego księgowego niezbędnych informacji z dziedziny rachunkowości, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego, tak aby po jego ukończeniu mogły one w sposób pewny i rzetelny wykonywać powierzoną im pracę.

Zobacz więcej….

Akademia
Księgowości

Podczas zajęć uczestnicy utrwalają zdobytą wiedzę poprzez wykonywanie testów i zadań po każdym bloku tematycznym. Na koniec kursu wykonywane jest zadanie całościowe, które obejmuje swoją treścią cały przerobiony materiał. Takie podejście zapewnia globalne spojrzenie na prowadzenie rachunkowości w firmie.

Zobacz więcej…

Akademia
Dyrektora finansowego

W ramach proponowanego przez nas kursu uczestnicy dowiedzą się jak umiejętnie połączyć wszystkie płaszczyzny, na których opiera się praca nowoczesnego dyrektora finansowego oraz jak w sposób efektywny i skuteczny zarządzać finansami przedsiębiorstwa.

Zobacz więcej…

Akademia
Analityka finansowego

Założenia programowe przewidują przekazanie słuchaczom kompletnej wiedzy z dziedziny rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, controllingu i analizy finansowej. Elementem w pracy analityka są narzędzia informatyczne. W ramach kursu przewidziano zajęcia praktyczne z arkusza kalkulacyjnego Excel.

Zobacz więcej…

Akademia
Rachunkowości budżetowej

Celem kursu jest przedstawienie podstaw z zakresu systemu rachunkowości jednostki budżetowej jako podstawowej formy jednostki sektora finansów publicznych. Omówione zostaną wszystkie kluczowe zagadnienia związane z rachunkowością jednostki niezbędne do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej w pełnym zakresie.

Zobacz więcej…

Akademia
Doradcy Podatkowego

Kurs skierowany jest do osób planujących przystąpienie do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego. Osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego dostaną zaktualizowaną wiedzę.

Zobacz więcej


„Wiedza to nasz największy atut”

Adam Niedziółka, prezes ADN Akademia

W jakich miastach szkolimy

Gdańsk
Łódź
Szczecin
Katowice
Olsztyn
Warszawa
Kraków
Poznań
Wrocław