Akademia rachunkowości

Zgłoszenie na szkolenie
Temat: Akademia Główny Księgowy - certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na stanowisko Głównego księgowego (108 h)- kurs weekendowy
Termin i miejsce: 2019-09-28 - 2019-12-15 Warszawa
Kod szkolenia:
Cena za osobę:*
Forma płatności:*
Dane do wystawienia faktury
Nazwa firmy/Imię i nazwisko:*
Dla osób fizycznych prosimy wprowadzić imię i nazwisko
NIP:*
Ulica:*
Miejscowość:*
Kod:*
Telefon:*
Faks:*
e-mail ogólny:*
Zgłaszane osoby
Imię i nazwisko:*
Stanowisko/Dział:*
e-mail bezpośredni:*
Telefon:*
Faks:*
Uwagi:
Skąd dowiedziałeś się o szkoleniu:*