Akademia rachunkowości

Nazwa szkolenia

Akademia doradca podatkowy (144 h) - kurs weekendowy

Terminy
2021-09-25 2022-01-16 Poznań
2021-09-25 2022-01-16 Kraków
2021-10-02 2022-01-23 Katowice
2021-10-02 2022-01-23 Gdańsk
Terminy szczegółowe
Kraków, Poznań:
Sesja I, 25 – 26 września 2021
Sesja II, 9 – 10 października 2021
Sesja III, 23 – 24 października 2021
Sesja IV, 6 – 7 listopada 2021
Sesja V, 20 – 21 listopada 2021
Sesja VI, 4 – 5 grudnia 2021
Sesja VII, 18 – 19 grudnia 2021
Sesja VIII, 15 – 16 stycznia 2022
 Gdańsk, Katowice:
Sesja I, 2 – 3 października 2021
Sesja II, 16 – 17 października 2021
Sesja III, 23 – 24 października 2021
Sesja IV, 13 – 14 listopada 2021
Sesja V, 27 – 28 listopada 2021
Sesja VI, 11 – 12 grudnia 2021
Sesja VII, 15 – 16 stycznia 2022
Sesja VIII, 22 – 23 stycznia 2022
   
Cel szkolenia
Celem kursu jest przygotowanie Uczestników do egzaminu ustnego.

Program
I. Źródła prawa i wykładnia prawa

II. Analiza podatkowa

III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV. Materialne prawo podatkowe
1. Interpretacje przepisów  prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
2. Zobowiązania podatkowe
3. Tajemnica skarbowa
4. Podatek od towarów i usług
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
6. Podatek dochodowy od osób prawnych
7. Podatek tonażowy
8. Podatek akcyzowy
9. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
10. Podatek od gier
11. Podatek od niektórych instytucji finansowych
12. Podatki i opłaty samorządowe:
a) podatek od nieruchomości
b) podatek od środków transportowych
c) podatek rolny i podatek leśny
d) podatek od czynności cywilnoprawnych
e) podatek od spadków i darowizn
f) opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe

V. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
1. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
a) kodeks postępowania administracyjnego
b) postępowanie podatkowe
c) czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
d) kontrola celno-skarbowa
e) wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
f) prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
g) ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
2. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII. Prawo dewizowe

VIII. Prawo karne skarbowe

IX. Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej

X. Rachunkowość

XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

XIII. Zadania egzaminacyjne (kazusy)
Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
- 3290 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele
w godzinach 9.00 – 16.45

Miejsce zajęć:
centrum w/w miast

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest wyższe wykształcenie. Osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia w MF stosownych dokumentów.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące egzaminów na doradcę podatkowego można uzyskać w Wydziale do Spraw Doradztwa Podatkowego pod numerem telefonu 22 694 52 49 w godzinach 8:15 - 16:15 oraz elektronicznie, pisząc do komisja.doradztwo@mf.gov.pl


Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 890 28 38, 890 28 26
fax (22) 211 20 90, 890 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl